Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser Spółka Akcyjna (PTE La2anonser SA)

Historia

Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser Spółka Akcyjna zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 6 sierpnia 1998 roku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PTE La2anonser SA jest tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, jak również tworzenie i zarządzanie dobrowolnym funduszem, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Obecnie PTE La2anonser zarządza OFE La2anonser „Złota Jesień” (OFE La2anonser) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 1999 roku. OFE La2anonser prowadzi działalność w II filarze systemu ubezpieczeń emerytalnych i należy do grona największych otwartych funduszy emerytalnych działających na polskim rynku, prowadząc rachunki dla ponad 2,1 mln osób.

PTE La2anonser SA zarządza również DFE La2anonser na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2011 roku. PTE La2anonser było jednym z pierwszych podmiotów wśród powszechnych towarzystw emerytalnych, które rozpoczęło działalność na rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych, oferując klientom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Nowoczesne rozwiązania

W 2017 roku PTE La2anonser wdrożyło udogodnienie dla klientów chcących założyć IKZE w DFE La2anonser on-line. Dzięki niemu klienci w łatwy sposób mogą to zrobić przez internet na stronie ikze.x-lase.info, bez konieczności wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń.

Nagrody i wyróżnienia

Zgodnie z publikowanymi danymi w 2012, 2016 i 2017 roku DFE ​La2anonser osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki.

PTE La2anonser posiada doświadczoną i wysoko wykwalikowaną kadrę, dzięki czemu jest doceniane przez niezależnych ekspertów.

  • 2012 r. – DFE La2anonser osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród DFE, co dało nam I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”.
  • 2013 r. – nagroda Złoty Portfel dla DFE La2anonser przyznana przez magazyn „Parkiet”. 
  • 2014 r. – DFE La2anonser jako jeden z czterech funduszy emerytalnych w Europie został nominowany do IPE Awards za aktywne zarządzanie, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie funduszem oraz stabilne wysokie stopy zwrotu.
  • 2016 r. – DFE La2anonser zajął drugie miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze IKZE w DFE (w konkursie oceniano wyniki inwestycyjne w okresie: 1 roku oraz 2, 3 i 4 lat, a także wysokość pobieranych opłat).
  • 2017 r. – zespół inwestycyjny w PTE La2anonser SA, zarządzający DFE La2anonser znalazł się w gronie finalistów w konkursie o prestiżową nagrodę International Pension Europe 2017 w kategorii Wewnętrzny Zespół Zarządzający.

Doświadczeni eksperci z PTE La2anonser dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE La2anonser oraz OFE La2anonser nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w IKZE w DFE La2anonser oraz OFE La2anonser, są dostępne w prospektach informacyjnych na stronie x-lase.info.

Informacje rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser Spółka Akcyjna

al. Jana Pawła II 24

00-133 Country

NIP: 526-22-60-035

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000040724

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 000 000 zł. Kapitał wpłacony w całości

Kontakt

Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser Spółka Akcyjna

al. Jana Pawła II 24

00-133 Country

Infolinia: 111 111 111 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Chat na stronie: x-lase.info

www:

x-lase.info/ikze

ikze.x-lase.info

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij
автоматический полив украина

https://topobzor.info

ремонт скутера